Brandpreventie is een belangrijk onderdeel van de veiligheid in een hotel of ander logiesfunctie. Het is van groot belang dat uw personeel en uw gasten in een veilige omgeving kunnen zijn, waarbij in het ergste geval iedereen snel en veilig weg kan. Een extra aandachtspunt hierin is dat het steeds om wisselende personen gaat, dus de interne situatie (nog) net goed kennen. Vandaar dat extra voorzieningen noodzakelijk zijn t.o.v. bijv. een appartementencomplex. Ook vraagt het vaak aanwezige bar/restaurant extra aandacht omdat hier relatief gezien veel personen per oppervlakte aanwezig zijn wat ontvluchting bemoeilijkt. De vraag is hier, het als in het hotelgedeelte, kan iedereen binnen 1 minuut veilig zijn en zijn de vereiste installaties aanwezig. Maar uiteraard dient ook aan alle andere eisen vanuit de regelgeving te worden voldaan. Sommers Advies brandveiligheid kan u hierbij helpen.


Geschreven door


Eigenaar/Adviseur Sommers Advies Brandveiligheid

Publicatie datum:


Wilt u graag meer weten?

Stuur mij met behulp van onderstaand formulier een bericht met daarin uw vraag, dan kom ik er zo spoedig mogelijk bij u op terug!

    Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht