In het Bouwbesluit 2012 zijn uitgangspunten opgenomen over de ontruiming van gebouwen bij brand met als hoofdregel; is iedereen binnen één minuut veilig en is iedereen binnen 15 minuten buiten. Het aantal personen dat aanwezig mag zijn in een ruimte of gehele gebouw staat hierin dan ook in relatie tot diverse bouwkundige aspecten. Hoeveel mensen kun je kwijt in een voorportaal? Hoeveel kunnen er door een deur heen? Hoe breed moet een trap zijn om 1.000 leerlingen tijdig in veiligheid te brengen?, enz. Met het hiervoor gebruikte rekenprogramma OntruiMR van Peutz is dit allemaal inzichtelijk te krijgen. Desgewenst per ruimte, per deelontruiming, totaal ontruiming, enz.

Een dergelijke opvang- en doorstroomcapaciteit berekening is voor u dan ook de oplossing.  Indien niet aan de eisen van ontvluchting zal worden voldaan wordt besproken welke mogelijkheden u eventueel heeft om wel te kunnen voldoen binnen de huidige regelgeving.

Maar ook voor een capaciteitsberekening hoeveel personen er maximaal binnen het gebouw aanwezig mogen zijn behoort met het programma OntruimMR tot de mogelijkheden.

Zo heeft bijv. Club Poema te Utrecht met enkele bouwkundige aanpassingen hun bezoekerscapaciteit van 550 naar 950 kunnen verhogen waarbij nog steeds aan de eisen wordt voldaan.

Voor nadere informatie, advies of voor het aanvragen van een offerte, neem direct contact op zodat u vrijblijvend kan worden geadviseerd over de mogelijkheden.


Wilt u graag meer weten over Ontruiming / Ontvluchting?

Neem direct contact op