Bij het toepassen de NEN 6060 als gelijkwaardigheid voor grote brandcompartimenten is een toezichtarrangement een algemene verplichting. De frequentie van het toezichtarrangement moet worden afgestemd met het bevoegd gezag.
Het toezichtarrangement, die door de huurder/gebouweigenaar zal moeten worden afgesloten, zal moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige instelling en zal onaangekondigd moeten worden uitgevoerd. Het toezichtarrangement is aanvullend en komt dus niet in de plaats van toezicht en handhaving door het bevoegd gezag. Sommers Advies brandveiligheid verzorgt desgewenst dit toezichtarrangement.

 


Een toezichtarrangement vereist, of meer informatie?

Neem direct contact op