Artikel 2.10 en 2.107 van het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over reductie mogelijkheden van de eisen aan de sterkte van bouwconstructies. Zo kan de tijdsduur tot bezwijken met 30 minuten worden bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m².

Wanneer een gebouw voornamelijk is gebouwd uit beton, mestelwerk, staal en minerale wol isolatie zal de permanente vuurbelasting van elk brandcompartiment zeer waarschijnlijk lager zijn dan 500 MJ/m². Voor gebouwen die zijn gebouwd met een houtskeletbouw systeem en bovendien het dak van hout is, is de permanente vuurbelasting kritischer en wordt de noodzaak voor een berekening permanente vuurlast groter. De aanvrager moet volgens het Bouwbesluit immers kunnen aantonen dat de permanente vuurbelasting van het brandcompartiment waarin de bouwconstructie ligt, onder de 500 MJ/m² is om van een gewenste reductiemogelijkheid gebruik te mogen maken.

Ook worden in het Bouwbesluit tevens eisen gesteld aan de permanente vuurlast van trappenhuizen, waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert in een woongebouw, en de permanente vuurlast van besloten ruimten waardoor een veiligheidsvluchtroute voert.

Sommers Advies verzorgt al een permanente vuurlastberekening inclusief rapportage vanaf € 210,00.


Meer weten over permanente vuurlast?

Neem direct contact op