Volgens het Bouwbesluit mag een brandcompartiment niet groter zijn dan 1.000 m², dan wel 2.500 m² voor een brandcompartiment in een industriefunctie.

In de praktijk kan een groter brandcompartiment echter al bestaan of om bedrijfseconomische dan wel praktische redenen wenselijk of noodzakelijk zijn. Denk aan industriële panden, winkelcentra, tuincentra e.d. Grotere brandcompartimenten zijn vanuit het Bouwbesluit onder voorwaarden toegestaan mits een gelijkwaardige brandveiligheid is aangetoond.

Een geaccepteerde gelijkwaardigheidsmethode hiervoor is die van de NEN 6060. Hierin staat een zgn. vuurlastberekening centraal. Aan de hand van deze uitkomst kan worden bepaald hoe groot een brandcompartiment dan maximaal mag zijn, al dan niet met aanvullende bouwkundige zaken of installatietechnische voorzieningen zoals een rookbeheerssysteem of een sprinklerinstallatie.

NEN 6060 rapportage laten maken

Sommers Advies heeft een ruime ervaring op dit gebied van Beheerbaarheid van Brand, de voorlopen van de NEN 6060. De duidelijke en uitgebreide berekening wordt verwerkt in een heldere rapportage in begrijpend Nederlands. Deze rapportage kunt u aan het bevoegd gezag voorleggen. Mochten er toch eventuele opmerkingen zijn worden deze uiteraard kosteloos aangepast.
Tevens verzorgt Sommers Advies desgewenst een opname van de vuurlast ter plaatsen, de basis voor de berekening.

Enkele bedrijfssoorten waarvoor een NEN 6060 rapport mogelijk grotere brandcompartimenten toestaat: Manege / Caravanstalling / Fabriekshal / Bouwhandel / Groothandel / Tuincentra / Lanbouwwerktuigenloods / Magazijn

Toezichtarrangement

Als er een NEN 6060 methode is uitgevoerd en daarmee een gelijkwaardigheid is overeengekomen met het bevoegd gezag, dan wordt de hoeveelheid brandbaar materiaal in een brandcompartiment gemaximaliseerd en mogelijke andere voorwaarden vereist. Vanuit de NEN 6060 is hierop een toezichtarrangement vereist wat inhoud dat regelmatige controles worden uitgevoerd of nog aan deze vuurlast en eventueel andere voorwaarden wordt voldaan. Ook hiervoor ben ik in te schakelen.


Wilt u graag meer informatie?

Neem direct contact op