Volgens het Bouwbesluit ligt tussen de diverse brandcompartimenten een WBDBO-eis van 20, 30 of 60 minuten, afhankelijk van de situatie. Met een brandoverslagberekening kan worden beoordeeld of er ook daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat ook kan worden volstaan met de aanwezige afstand tussen de compartimenten.

Gebruikmakend van de nieuwste software, Pintegraal of Brando2, kan relatief snel een duidelijk hier inzicht in worden verkregen. De conclusie kan zijn dat aan de gestelde WBDBO-eis wordt voldaan zonder toepassing van brandwerende gevel- of dakonderdelen, wat een aanzienlijke besparing kan opleveren in de bouwkosten! Helaas kan de uitslag ook wel eens negatief zijn en dat er toch brandwerende voorzieningen getroffen moeten worden.

Deze berekening wordt verwerkt in een heldere rapportage in begrijpend Nederlands zodat u direct weet waar u aan toe bent. Het advies houdt hierna uiteraard niet op. Want mocht uit de berekening blijken dat in deze situatie niet of niet geheel aan de eis wordt voldaan, dan zal hierin aangeven worden welke mogelijkheden u eventueel wel heeft om aan eis te voldoen. Dit rapport kunt u dan ook rechtstreeks aan het bevoegd gezag voorleggen. Eventuele vragen/opmerkingen van het bevoegd gezag worden desnoods rechtstreeks beantwoord en uiteraard worden eventuele aanpassingen aan het rapport kosteloos uitgevoerd.

De berekening of berekening inclusief rapportage/advies wordt na opdracht binnen 5 werkdagen verzorgt.

Voor nadere informatie, advies of voor het aanvragen van een offerte, neem direct contact op zodat u vrijblijvend kan worden geadviseerd over de mogelijkheden.


Wilt u graag meer weten over Brandoverslag?

Neem direct contact op