In politiek Den Haag is ook de trend rond brandveiligheid dat de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de brandveiligheidseisen steeds meer bij de gebruiker/eigenaar van het bouwwerk komt te liggen. Ook het nieuwe Bouwbesluit 2012 heeft dit nog eens versterkt. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het daarom vereist dat het gebouw voldoet aan alle geldende bouwkundige brandveiligheidseisen uit de diverse regelgevingen.

Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium uw bouwwerk te laten toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en andere regelgeving. Zo kunt u zo nodig nog tijdig het ontwerp aanpassen en voorkomt u hiermee nare verrassingen en/of hoge kosten achteraf.

Sommers Advies brandveiligheid kan in de diverse stadia het ontwerp hieraan toetsen. Ook nog in de tekenfase. Deze toetsing geeft onder andere inzicht in de brandcompartimentering, loopafstanden, ontvluchting, eventuele gelijkwaardigheden, enzovoort. Uiteraard kijkt Sommers Advies brandveiligheid ook naar het brandveilig gebruik van het gebouw. Als uit de toetsing blijkt dat het ontwerp niet (geheel) voldoet aan de brandveiligheidseisen, is het de kracht dat actief wordt meegedacht over mogelijke oplossingen.

De bevindingen worden werkt in een heldere rapportage in begrijpend Nederlands zodat u direct weet waar u aan toe bent.


Een toetsing brandveiligheid uit laten voeren? Of meer informatie?

Neem direct contact op