Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel in de agrarische sector. In de veehouderij, tuinderij, manege, verwerkende industrie, enz. Uiteraard voor u zelf en het personeel, maar ook zeker voor de dieren in de stallen. Want door de steeds grotere stallen is het leed hierdoor ook vaak in verhouding. Met de aanpassing van het Bouwbesluit  is er een maximale brandcompartimentgrootte gesteld voor “lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren”, namelijk 2.500 m².

Om eventueel toch grotere brandcompartimenten te mogen realiseren, in stallen, loodsen, maneges, fabriekshallen, kan een NEN 6060 rapport uitkomst bieden. Die kan door Sommers Advies brandveiligheid voor u gemaakt en opgesteld worden. Enkele voorbeelden hiervan maar ook andere aspecten uit de brandveiligheid zijn:

  • Een rundveestal in Asten werd uitgebreid tot bijna 3.000 m². Volgens de uitgevoerde vuurlastberekening en het bijbehorende BvB-rapport zou het in die situatie toegestaan zijn. Dus geen dure brandscheidingen.
  • Door middel van een vuurlastberekening en het bijbehorende NEN 6060-rapport kon Van den Elzen groenteverwerking Uden uitbreiden zonder hinderlijke brandmuren.
  • Een te bouwen ligboxenstal in Zijdewind mocht wat groter bouwen dan 2.500 m² omdat uit de gemaakte vuurlastberekening en het bijbehorende NEN 6060-rapport bleek dat men nog voldeed aan een beheersbaar risico.
  • Een nieuwe pluimveestal te Gassel zou 3.500 m² groot moeten worden. Dit bleek nog net te mogen volgens de gemaakt vuurlastberekening gebaseerd op de situatie toen. Hiervan mag men dan in de toekomst ook niet meer gaan afwijken of men dient weer een nieuwe berekening te laten maken.
  • Het berekenen van de permanente vuurlast van een kassencomplex was noodzakelijk om deze te mogen gaan gebruiken als caravanstalling.
  • De vraag was of binnen een manege de kantine brandwerend gescheiden moest worden van de rijbak/stallen. T.b.v. het open karakter zou dit eventueel uitgevoerd gaan worden met duurbrandwerend glas. Vanuit de vuurlastberekening bleek deze brandwerende scheiding toch niet noodzakelijk om toch aan de norm te voldoen. Nu kon men volstaan met standaard glas wat vele duizenden euro goedkoper in aanschaf goedkoper is.

Andere voorkomende brandveiligheidvraagstukken:

  • Een paardenhouderij en enkele stallen in Weert wilde een bedrijfsruimte uitbreiden tot kort op de erfgrens. Met brandoverslagberekening kon aangetoond worden dat bij het gemaakte ontwerp geen brandoverslag zal plaatsvinden richten buren. Dus hoefde geen extra brandwerende maatregelen genomen te worden.

Geschreven door


Eigenaar/Adviseur Sommers Advies Brandveiligheid

Publicatie datum:


Wilt u graag meer weten?

Stuur mij met behulp van onderstaand formulier een bericht met daarin uw vraag, dan kom ik er zo spoedig mogelijk bij u op terug!

    Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht